ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์แบบปรับเหมาะสำหรับการประมวลผลเบื้องต้นของการรู้จำข้อความบนอุปกรณ์พกพา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์แบบปรับเหมาะสำหรับการประมวลผลเบื้องต้นของการรู้จำข้อความบนอุปกรณ์พกพา
Title.Alternative
Modified adaptive thresholding for pre-processing of text recognition on mobile devices
Creator
กฤตยชญ์ คงคติธรรม
Creator
กิตติภพ ผิวนวล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การประมวลผลข้อความ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์) -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
โปรแกรมประยุกต์
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: หลังจากที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าในภูมิภาคใกล้เคียง ทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารในภาษาต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ประกาศ และอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งบางคนต้องการเครื่องมือสำหรับแปลข้อความเหล่านั้นเพื่อการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการแปลข้อความจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเป็นสิ่งที่มีอยู่แพร่หลาย อย่างไรก็ตามการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการแปลข้อความจากฉากธรรมชาติยังคงเป็นสิ่งที่มีความท้าทายอยู่หลายประการ เช่น ความหลากหลายขององค์ประกอบในภาพ ความหลากหลายของรูปแบบตัวอักษรและปัญหาจากแสงและเงา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรู้จำข้อความ โครงงานชุดนี้จึงพัฒนาแอปพลิเคชันโดยศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับรูปภาพให้เอื้อต่อการรู้จำข้อความแอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงแต่ใช้การรู้จำเพื่อนำไปแปลความหมายเท่านั้น แต่ยังออกแบบให้สามารถนำข้อความที่รู้จำได้ไปใช้ต่อในอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-05-28
Date.Modified
2562-05-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70