ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประเมินสมรรถนะของระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฮบริดจ์แบบตัวเก็บประจุยิ่งยวด/แบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การประเมินสมรรถนะของระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฮบริดจ์แบบตัวเก็บประจุยิ่งยวด/แบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
Title.Alternative
Performance evaluation of a regenerative braking system based on supercapacitor/battery hybrid energy storage system for electric vehicles
Creator
คุณากร คิดดี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ยานยนต์--แบตเตอรี่
Subject
ยานยนต์ไฮบริด
Subject
Motor vehicles--Batteries
Subject
Hybrid electric vehicles
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เสนอระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดจ์แบบตัวเก็บประจุยิ่งยวด/แบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟกระแสตรง โดยที่กลไกการควบคุมระบบคืนกำลังขณะเบรก บนพื้นฐานระบบควบคุม ANN เพื่อกระจายแรงเบรกได้ถูกพัฒนาไปพร้อมกันในงานวิจัยนี้ เมื่อเข้าสู่โหมดชะลอ หรือเบรก แรงดันดีซีลิงค์จะเข้าสู่สถานะบูส โดยใช้รูปแบบอัลกอริธึมการสวิตชิ่งของอินเวอร์เตอร์สามเฟส ดังนั้นไดโอดจะอยู่ในสภาวะไบอัสไปข้างหน้า ซึ่งช่วยให้พลังงานจากการเบรกจะสามารถถูกถ่ายโอนกลับมาเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุยิ่งยวดได้ จนกระทั่งถึงค่าสูงสุดที่ (96%) พลังงานจากการเบรกจะถูกเปลี่ยนมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ได้ เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบคืนกำลังขณะเบรกที่ได้นำเสนอ การจำลองผลได้ถูกดำเนินการภายใต้ 3 สถานการณ์ : ยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีระบบคืนกำลังขณะเบรก, ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียว และยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดจ์แบบตัวเก็บประจุยิ่งยวด/แบตเตอรี่ โดยใช้ระยะทางต่อหนึ่งรอบการขับขี่ที่ 8210.28 เมตร จากผลการทดสอบพบว่ายานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกสามารถขับขี่ได้ระยะทางที่ 105.96 กม. (13 รอบการขับขี่) ในขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียว สามารถขับขี่ได้ระยะทาง 126.33 กม. (15.5 รอบการขับขี่) ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดจ์แบบตัวเก็บประจุยิ่งยวด/แบตเตอรี่ สามารถขับขี่ได้ระยะทาง 175.24 กม. (21.5 รอบการขับขี่) ซึ่งเพิ่มขึ้น 48.91 กม. (6 รอบการขับขี่) เมื่อเทียบกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการยืนยันระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดจ์แบบตัวเก็บประจุยิ่งยวด/แบตเตอรี่ ที่นำเสนอ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานขณะเบรกได้ และสามารถเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้เมื่อเทียบกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบคืนกำลังขณะเบรกโดยใช้แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ระบบที่นำเสนอยังช่วยปรับปรุงการเร่งของยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถยึดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เนื่องจากการทำงานร่วมกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วีระเชษฐ์ ขันเงิน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-05-24
Date.Modified
2562-05-24
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-EN-D-018-112
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33