ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเฝ้าระวังการเกิดฟ้าผ่าในประเทศไทยผ่านโทรศัพท์มือถือ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเฝ้าระวังการเกิดฟ้าผ่าในประเทศไทยผ่านโทรศัพท์มือถือ
Title.Alternative
Lightning monitoring in Thailand via smartphone
Creator
กมล ธีระกาญจน์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม--วิทยานิพนธ์
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม--วิทยานิพนธ์
Subject
Natural disaster warning systems
Subject
Lightning protection
Subject
การป้องกันฟ้าผ่า
Subject
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่กับอุบัติเหตุทางฟ้าผ่า
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการเฝ้าระวังการเกิดฟ้าผ่าในประเทศไทยผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ มีการรับสัญญาณฟ้าผ่าที่มาทางคลื่น VLF เข้ามายัง Lightning Detection System และส่งข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธี TOA (Time of Arrival) ซึ่งเป็นวิธีหาตำแหน่งของฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นจากการวัดระยะเวลาของคลื่น VLF ที่แต่ละสถานีวัดค่าได้ ความแม่นยำจะสูงขึ้นมากกว่า 95% เมื่อมีมากกว่า 3 สถานี และนำมาแสดงผลผ่านระบบแอนดรอยส์ และไอโอเอส เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าขึ้น ผู้ใช้งานจะสามารถรับรู้และหลบหลีกฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุวิพล สิทธิชีวภาค
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-05-14
Date.Modified
2562-05-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-EN-M-010-039
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20