ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหลอด LED และหลอดไส้

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหลอด LED และหลอดไส้
Title.Alternative
A study of energy comsumption comparison between incandescent and LED bulbs
Creator
พฤกษ์ บุญชู
Creator
ประภาวรรณ กุสุโมทย์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไดโอดเปล่งแสง
Subject
หลอดไฟฟ้า
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ:โครงการวิจัยนี้ ทำการศึกษาการส่องสว่างของหลอดไฟ LED ซึ่งมีการเปรียบเทียบกับความส่องสว่างของหลอดไฟแบบหลอดทั้งสเตนและมีการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำการบันทึกค่าด้วยเครื่อง Data logger ที่ต้องใช้ Power bank ในการ Activate บันทึกค่าในตลอดช่วงการทำงานของอุปกรณ์การทดลอง เพื่อจะดูว่าหลอดไฟทั้งสองชนิดมีการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด จากการทดลองพบว่าหลอดไฟฟ้า LED มีประสิทธิภาพถึง 46% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่นำมาใช้งาน และหลอดทังสเตนมีประสิทธิภาพ 5% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่นำมาใช้งาน สรุปได้ว่าหลอดไฟฟ้า LED ประหยัดกว่าหลอดทังสเตนถึง 10 เท่า
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิชิต ศิริโชติ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-24
Date.Modified
2562-04-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20