ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการควบคุมฐานเลื่อนโดยโปรแกรม LabVIEW เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบคีมจับเชิงแสง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการควบคุมฐานเลื่อนโดยโปรแกรม LabVIEW เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบคีมจับเชิงแสง
Title.Alternative
The study of programmingthe XYZ translation stage with labview for applications inoptical tweezers
Creator
วีระชัย พรประสิทธิ์
Creator
โสภา จิตยะแสง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องกราดตรวจด้วยแสง
Subject
แลบวิว (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงการพิเศษนี้เป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมฐานเลื่อน Piezo Stage ในแนวแกน XY โดยการป้อนแรงดันไฟฟ้าผ่านเครื่อง 3 AXIS PIEZO CONTROLLER ซึ่งมีความละเอียดและแม่นยำ และทำการติดตั้งระบบฐานเลื่อน Piezo Stage พร้อมโปรแกรม ร่วมกับระบบคีมจับเชิงแสง โดยการติดตั้งกับกล้องจุลทรรศน์ เพื่อสะดวกต่อการเซทระบบภาพ โดยในงานนี้ได้ทำการเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวิดีโอ จากนั้นทำการทดสอบการเลื่อนฐาน Piezo Stage พร้อมทั้งวัดระยะการเลื่อนแบบปรับไมโครมิเตอร์เทียบกับการป้อนแรงดันไฟฟ้า ซึ่ง Piezo Stage เลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ ในระยะการแบบระดับไมโครสเกล โดยสังเกตการเลื่อนขอตำแหน่งอนุภาค โดยอนุภาคตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษานั้นมีขนาดเล็กในระดับไมครอน โดยในที่นี้ระบบจะแสดงการควบคุมอนุภาคได้อย่างอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด ในอนาคตสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทางด้านระบบชีววิทยาต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรการ นียากร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
worakarn.ne@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-24
Date.Modified
2562-04-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70