ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการแผนภาพเพื่อการพัฒนาเครื่องมือสร้างซอร์สโค้ด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการแผนภาพเพื่อการพัฒนาเครื่องมือสร้างซอร์สโค้ด
Title.Alternative
Diagram management web application for source code generation tool
Creator
กัมปนาท เก่งพรสกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Subject
จาวาสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์).
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบขั้นตอนการทำงานเปฌนสิ่งสำคัญ และต้องพัฒนาให้ตรงตามที่ออกแบบไว้ หากขั้นตอนการออกแบบล่าช้า หรือเกิดข้อผิกพลาดในการออกแบบ อาจส่งผลให้การพัฒนาล่าช้าด้วยเช่นกัน เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการแผนภาพเพื่อการพัฒนาเครื่องมือสร้างซอร์สโค้ดจะทำหน้าที่ในการช่วยลดระยะเวลาของการออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรม โดยนักออกแบบสามารถใช้โปรแกรมที่พัฒนานี้ในการออกแบบแผนภาพตามขั้นตอนการออกแบบ ตัวโปรแกรมสามารถแปลงแผนภาพให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลในลักษณะเจสัน (JSON) เพื่อที่จะไปทำการแปลงซอร์สโค้ดในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งแอบพลิเคชันสามารถบันทึกข้อมูลของแผนภาพที่ทำการสร้างลงฐานข้อมูล เพื่อที่สามารถนำแผนภาพที่สร้างกลับมาแก้ไขได้ ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาในอนาคตได้แอบพลิเคชันจะอยู่ในรูปแบบของเว็บ พัฒนาบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Node.js ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) โดยใช้เฟรมเวิร์คที่ชื่อว่า StrongLoop ในการสร้างเซอร์เวอร์เพื่อเรียกใช้งานเซอร์วิสแบบ REST ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลจะใช้ฐานข้อมูล (Database) แบบ NoSQL ที่ชื่อว่า MongoDB ในส่วนของการแสดงผลทางฝั่งผู้ใช้งานจะใช้ไลบรารี่ของภาษา JavaScript ที่ชื่อว่า AngularJS และใช้ไลบรารี่ GoJS ในการออกแบบและทำการแปลงรูปทรงของแผนภาพให้อยู่ในรูปแบบของ JSON
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-24
Date.Modified
2562-04-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34