ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมระดับนาโนสำหรับการตรวจวัดกลูต้าไธโอน ด้วยเทคนิคการตรวจวัดเชิงสี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมระดับนาโนสำหรับการตรวจวัดกลูต้าไธโอน ด้วยเทคนิคการตรวจวัดเชิงสี
Title.Alternative
Silver triangular nanoplants forcolorimetric detection of glutathione
Creator
มัลลิกา ทองชาติ
Creator
มุธิตา อุดมชรา
Creator
ศิริพรรณ เหลืองตรงกิจ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
อนุภาคนาโน
Subject
กลูตาไธโอน
Subject
สารประกอบเงิน
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: อนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมระดับนาโนสังเคราะห์ได้ด้วยวิธีการเกิดรีดักชันทางเคมีของซิลเวอร์ไอออนด้วยโซเดียมซิเตรตเป็นตัวรักษาเสถียรภาพอนุภาคเงินระดับนาโนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้เป็นตัวกัดอนุภาคเพื่อให้ได้อนุภาครูปร่างสามเหลี่ยมระดับนาโนสีของสารละลายผสมจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเหลืองเข้มอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นสารละลายคอลลอยด์จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม แดง ม่วง และน้ำเงิน ตามลำดับซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของอนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมระดับนาโนโดยมีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 602 นาโนเมตรสารละลายคอลลอยด์นี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวรับรู้การเปรียบเทียบสีในการวิเคราะห์หาหากลูต้าไธโอนโดยอาศัยการเปลี่ยนไปของคุณสมบัติทางแสงของสารละลายคอลลอยด์ที่จะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของกลูต้าไธโอนโดยให้ผลการวิเคราะห์กลูต้าไธโอนในช่วงความาเป็นเส้นตรงระหว่าง 0.1 ถึง1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดและขีดจำกัดต่ำสุดของการวิเคราะห์ มีค่าเท่ากับ0.1068±0.005 และ0.3560±0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับค่าร้อยละของการคืนกลับให้ผลที่น่าพึงพอใจ อยู่ในช่วง 101.1-112.3% และ103.7-110.3%เมื่อนำไปตรวจวัดกลูต้าไธโอนในสารตัวอย่างน้ำกลั่นและเลือด ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เอกรัฐ เดชศรี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-23
Date.Modified
2562-04-23
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91