ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีความเสียหายโดยใช้หลักการของไดเรคซีเควนช์สเปรคสล็อตเตดอโลฮา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีความเสียหายโดยใช้หลักการของไดเรคซีเควนช์สเปรคสล็อตเตดอโลฮา
Title.Alternative
Analysis of impaired satellite channel using direct sequence spread-slotted adoha
Creator
กัลยา จันทร์ชาวนา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ดาวเทียมในโทรคมนาคม
Subject
Signal processing
Subject
Artificial satellites in telecommunication
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
การประมวลสัญญาณ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. บัณฑิตวิทยาลัย--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุวิพล สิทธิชีวภาค
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
suvepon.si@kmitl.ac.th
Date.Created
2544
Date.Issued
2562-04-01
Date.Modified
2562-04-01
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9746480979
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.4.45