ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เทคนิคการตรวจจับการเสื่อมสภาพของโซล่าร์เซลล์ที่ใช้ในโซล่าร์ฟาร์ม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เทคนิคการตรวจจับการเสื่อมสภาพของโซล่าร์เซลล์ที่ใช้ในโซล่าร์ฟาร์ม
Title.Alternative
Deteriorated solar panel detection technique for a solar farm application
Creator
พงศกร ทวนทอง
Creator
ปิยะณัฐ ปราณี
Creator
พลเมษ ศรีศุภเศรษฐกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Subject
แผงรวมแสงอาทิตย์ -- การเสื่อมสภาพ
Subject
แผงรวมแสงอาทิตย์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสนอเทคนิคการตรวจจับการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประยุกต์ใช้ในโซล่าร์ฟาร์ม เทคนิคนี้เรียกว่า Box Plot ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณ แรงดันและกระแสไฟฟ้า ด้วยวิธีการนี้จะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อทำการบำรุงรักษาทำให้ตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้โซล่าร์ฟาร์มสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีการนี้สามารถใช้แสดงผลผ่านหน้าจอด้วยค่าจากอินเวอร์เตอร์ ส่งผลให้ โซล่าร์ฟาร์มสามารถทำการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้แบบเรียลไทม์ วิธีการที่นำเสนอนี้ผ่านการตรวจสอบ โดยผลจากการสร้างสถานการณ์จำลองและผลจากการทดลองจริง แสดงให้เห็นว่าด้วยวิธีการนี้สามารถตรวจสอบการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างน่าพึงพอใจ และผลที่ได้ยังแสดงให้เห็นว่า วิธีการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในโซล่าร์ฟาร์มได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรินทร์ คำฝอย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
surin.kh@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-03-26
Date.Modified
2562-03-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89