ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ที่ดินของเกษตรกร ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพราน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2545

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ที่ดินของเกษตรกร ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพราน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2545
Title.Alternative
Land used of farmers for Tamboln Wangpikul Amphoe Bangsampan Changwat Phetchabun in 2002
Creator
ยุพา วันตะโคตร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การใช้ที่ดิน -- ไทย -- บึงสามพราน (เพชรบูรณ์)
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศุภสมบูรณ์ อึงรัตนากร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-03-13
Date.Modified
2562-03-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251