ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของถุงโพลีเอทธิลีน สารดูดซับเอทธิลีน และ CO2:O2 ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาสะตอ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของถุงโพลีเอทธิลีน สารดูดซับเอทธิลีน และ CO2:O2 ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาสะตอ
Title.Alternative
Influence of polyethylene bag, ethylene absorbent and CO2 : O2 on quality and storage life of stinkbean (Parkia speciosa Hassk.)
Creator
ผกากรอง กุลงูเหลือม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาพืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สะตอ -- การเก็บและรักษา
Subject
พืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมชาย กล้าหาญ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-03-11
Date.Modified
2562-03-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
พืชสวน
Thesis.Descipline
พืชสวน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144