ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เคมีสีเขียวในการสังเคราะห์อนุภาคเงินในระดับนาโนและการประยุกต์ใช้สำหรับเป็นสารต้านจุลชีพในไส้กรองอากาศเครื่องทำความเย็น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เคมีสีเขียวในการสังเคราะห์อนุภาคเงินในระดับนาโนและการประยุกต์ใช้สำหรับเป็นสารต้านจุลชีพในไส้กรองอากาศเครื่องทำความเย็น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Green chemistry for synthesis silver nanoparticles and its application for antimicrobial activity on air filter
Creator
เอกรัฐ เดชศรี
Subject
สจล. -- คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
เครื่องทำความเย็น -- วิจัย
Subject
สารต้านจุลชีพ -- วิจัย
Subject
อนุภาคนาโน -- การสังเคราะห์ -- วิจัย
Subject
เคมีสีเขียว -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินในระดับนาโนจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท ที่มีสารในกลุ่มพอลิเมอร์ที่มีประจุเป็นสารรักษาเสถียรภาพ คือ พอลิอะคริลิค แอซิด (PAA), พอลิ4-สไตรีน ซัลโฟนิค แอซิด โค มาเลอิก แอซิด (CoPSS) และพอลิเมทาคริลิค แอซิด (PMA) ด้วยปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันภายใต้พลังงานจากแสงอุลตราไวโอเลตซี (UV-C) (ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 100-280 นาโนเมตร) และเลือกสภาวะที่เหมาะสมไปวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน เครื่องวัดค่าศักย์ไฟฟ้าและเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อทำการยืนยันอนุภาคระดับนาโนที่ถูกล้อมรอบด้วยสารรักษาเสถียรภาพ จากนั้นนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้สารละลายแอมโมเนียและสารละลายกรดออกซาลิก และนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง พบว่าสารละลายอนุภาคเงินในระดับนาโนเกิดการเปลี่ยนสี นอกจากนี้ยังนำแผ่นไส้กรองอากาศไปประยุกต์ใช้ในด้านการต้านเชื้อจุลินทรีย์ โดยนำแผ่นไส้กรองอากาศไปจุ่มเคลือบกับสารละลายอนุภาคเงินในระดับนาโน ด้วยเทคนิคเลเยอร์บายเลเยอร์ และยืนยันการยึดติดของอนุภาคเงินในระดับนาโนบนแผ่นไส้กรองอากาศ ด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบว่ามีอนุภาคเงินในระดับนาโนยึดติดบนไส้กรองอากาศ จากนั้นนำไปวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านเชื้อจุลินทรีย์ โดยเลือกศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ชนิด Staphylococcus aurous พบว่าไส้กรองอากาศสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-03-05
Date.Modified
2562-03-05
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34