ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> Influence of sodium 2-ethylhexyl sulfate on corrosion behavior of 304 stainless steel in 0.9 wt.% sodium chloride

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
Influence of sodium 2-ethylhexyl sulfate on corrosion behavior of 304 stainless steel in 0.9 wt.% sodium chloride
Title.Alternative
การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% โดยน้ำหนัก ที่มีการเติมโซเดียม 2-เอทิลเฮกซิลซัลเฟต
Creator
Sirorat Thawon
Creator
Thirakorn Mokkawes
Subject
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.Industrial Chemistry -- Thesis
Subject
Stainless steel -- Corrosion
Subject
Solution (Chemistry)
Subject
Sulfates
Subject
Industrial Chemistry -- Thesis
Description.Abstract
Stainless steel type 304 is one of the favored materials used in many industries such as chemical plant, food production, and automobile manufacturing. Lifetime of stainless steel is reduced by corrosion. Corrosion protection technology such as surfactant corrosion inhibitor is interesting. In this research, the decrease of pitting corrosion resistance of 304 stainless steel in 0.9 wt.% NaCl solution was achieved when sodium 2-ethylhexyl sulfate was used as an inhibitor. The results suggested that critical micelle concentration (CMC) of sodium 2-ethylhexyl sulfate in 0.9 wt.% NaCl was found to be 3.550 mM by conductivity measurement. Various inhibitor concentrations in NaCl solution were studied (0.25xCMC, 0.5xCMC, 0.75xCMC and 1xCMC). The results suggested that the corrosion potential (Ecorr) was increased to more positive value after adding surfactant inhibitor. At 1Xcmc OF SODIUM 2-ethylhexyl sulfate concentration, pitting was completely inhibited
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
Bangkok
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
Sutha Sutthiruangwong
Contributor.Role
Thesis Advisor
Date.Created
2016
Date.Issued
2019-02-28
Date.Modified
2019-02-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
eng
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
Bachelor of Science(Industrial Chemistry)
Thesis.Level
Bachelor
Thesis.Faculty
Faculty of Science
Thesis.Grantor
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49