ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องซีเอ็นซี
Title.Alternative
CNC machine
Creator
ภาณุพงศ์ โกมลปัญญากุล
Creator
รัฐศักดิ์ เหลืองกานนท์
Creator
ภานุพงษ์ สนใจ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องกัด -- การควบคุมอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
เครื่องจักรกล -- การควบคุมอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเครื่องซีเอ็นซี แบบ 3 แกน จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนของการเคลื่อนที่ 3 แกน 2. สเต็ปเปอร์ และบอร์ด และส่วนที่ 3. เป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องซีเอ็นซี แกน X-Y-Z ถูกสร้างด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยกลไกการขับเคลื่อนของทั้ง 3 แกน จะมีการหมุนของแกนเกลียวที่ทำให้ลูกปืนและเครื่องซีเอ็นซีเกิดการเคลื่อนที่ ได้มีการติดตั้งหัวกัดบนแกน Z โดยสเต็ปมอเตอร์ที่ใช้ในแต่ละแกนคือ NEMA23 รุ่น 23HS8610 โดยมีมุมในการหมุน 1.8 องศาต่อหนึ่งสเต็ป และใช้บอร์ด Toshiba TB6560 Mach 3 โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมและสั่งงานเครื่องซีเอ็นซี และในการทดสอบเครื่องซีเอ็นซี แบบ backlash ระยะ 10 เซนติเมตร และ 20 เซนติเมตร มีค่าความคลาดเคลื่อน 0.45 เปอร์เซ็นต์ และ 0.47 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เครื่องซีเอ็นซีจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้งานกับวัสดุจำพวกไม้และพลาสติก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิชิต ศิริโชติ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-02-26
Date.Modified
2562-02-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70