ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ต้นแบบชุดดูแลพืชบนสมาร์ทโฟน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ต้นแบบชุดดูแลพืชบนสมาร์ทโฟน
Title.Alternative
A prototype of plant growing on smart phone
Creator
วิจิตรา บุญคง
Creator
อาทิตยา ม่วงมณี
Creator
อุทุมพร อินทร์ชู
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การปลูกพืช -- ฐานข้อมูล
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปัญหาพิเศษนี้ นำเสนอต้นแบบชุดดูแลพืชบนสมาร์ทโฟน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุดดูแลพืชที่สามารถสั่งงานและแสดงผลได้บนสมาร์ทโฟน โดยระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความชั้นในดิน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ โมดูลนาฬิกา และโมดูลกล้อง เชื่อมต่อกับอาดูโน่และราสเบอรี่พายเพื่อรับข้อมูล จากนั้นส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายไปยังส่วนที่สอง ได้แก่ ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวบรวมข้อมูล ส่วนที่สาม คือแอปพลิเคชันแอนดรอยด์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความชื้นดิน เวลา นอกจากนี้สามารถตรีมวีดีโอจากกล้องและสามารถควบคุมชุดดูแลพืชผ่านสมาร์ทโฟนได้ ส่วนสุดท้าย คือส่วนของการรดน้ำ ซึ่งแบ่งออกแเป็นแบบกำหนดเองและอัตโนมัติแอพพลิเคชันจะเชื่อมต่อเว็บเซอร์เวอร์ที่อาดูโน่สร้างขึ้นมาด้วยไอพีแอดเดรสและพอร์ท สามารถกำหนดความชื้นและเวลาในการรดน้ำอัตโนมัติเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับพืชทุกชนิด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สันทิฏฐ์ นรบิน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-02-14
Date.Modified
2562-02-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
Ethesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91