ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แอปพลิเคชันระบบจัดการบ้านอัจฉริยะ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แอปพลิเคชันระบบจัดการบ้านอัจฉริยะ
Title.Alternative
Intelligent home management application
Creator
ณ ภัทร แดงมั่นคง
Creator
พูลย์พัทระ บุญลบ
Creator
วริศรา วัชรพงษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
การจัดการบ้าน -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
โปรแกรมประยุกต์
Subject
วิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย โดยใช้แอปพลิเคชันในการสั่งเปิดหรือปิดอุปรณ์ไฟฟ้า มี NodeMCU (ESP8266) เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรับค่าจากเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อส่งไปที่ฐานข้อมูล Firebase ซึ่งระบบควบคุมที่ทำการออกแบบและสร้างขึ้นสามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และการควบคุมด้วยมือผ่านแอบพลิเคชัน รวมถึงการสั่งการด้วยเสียง และในการนำแอปพลิเคชันไปทดสอบใช้งานจริง แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถแจ้งเตือนได้ตรงเวลาและถูกต้อง และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะสามารถสั่งการที่ใดก็ได้สามารถสั่งการด้วยเสียง เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใกล้ถึงบ้าน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้างานแอปพลิเคชั่น ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับแก๊สรั่วและตรวจจับอุณหภูมิความชื้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิกุลแก้ว ตังติสานนท์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
pikulkaew.ta@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-01-31
Date.Modified
2562-01-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70