ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Title.Alternative
Digital library on android os
Creator
ชินวัตร ศรีสุรัติสิริ
Creator
ชินสิทธิ์ ลิมป์คุณพงษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ห้องสมุดดิจิทัล -- ฐานข้อมูล
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Subject
โปรแกรมประยุกต์
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปัจจุบันสมาร์ทโฟน (Smart phone) คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นเหตุให้ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูล ปริญญานิพนธ์นี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น (Android Application) ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลปริญญานิพนธ์ (Thesis) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยแอพพลิเคชั่นนี้ทำหน้าที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลปริญญานิพนธ์ และดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์ โดยใช้เทคโนโลยีด้านเสียงมาช่วยในการใช้แอพพลิเคชั่น ทำให้แอพพลิเคชั่นน่าสนใจ ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นด้วยเสียง (Voice Recognize) หรือแม้กระทั้งการใช้เสียงแสดงรายละเอียดของเล่มปริญญานิพนธ์นั้น (Text to Speech) ในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้สามารถรับ อินพุทได้ 2 ทาง คือ การพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์ และการรับเสียงพูดแล้วนำมาเปลี่ยนเป็นข้อความเพื่อใช้ในการค้นหา ในการค้นหาสามารถค้นหาได้ด้วยหลายหัวข้อ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ประเด็นเรื่อง เป็นต้น เมื่อเจอปริญญานิพนธ์ที่ต้องการแล้ว แอพพลิเคชั่นจะอ่านข้อมูลเบื้องต้นให้ และสามารถที่จะอ่านข้อมูลปริญญานิพนธ์ภายในแอพพลิเคชั่น หรือเลือกดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องก็ได้ โครงงานนี้ได้เริ่มจัดทำโดยการเริ่มจากการอัพเกรดระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับกับการทำงานใหม่ๆ รวมทั้งอัพเกรดระบบปฏิบัติการให้อยู่ในเวอร์ชั่นล่าสุด และได้สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลข้างต้นเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นนี้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kiatnarong.to@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-01-31
Date.Modified
2562-01-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70