ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แอปพลิเคชันสำหรับแสดงสถานที่ท่องเที่ยวรอบตัวโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แอปพลิเคชันสำหรับแสดงสถานที่ท่องเที่ยวรอบตัวโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง
Title.Alternative
Application for local travelling using augmented reality
Creator
จินดารัตน์ สวัสดิ์เอื้อ
Creator
ชุลีพร ห้วยหงษ์ทอง
Creator
ณัฏฐ์สาธิกา พิรพัฒน์ทิพนาถ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ความเป็นจริงเสริม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การท่องเที่ยว -- ฐานข้อมูล
Subject
แผนที่ท่องเที่ยว -- ฐานข้อมูล
Subject
ระบบแสดงผลภาพสามมิติ
Subject
โปรแกรมประยุกต์
Subject
วิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาอยู่เสมอ จึงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านของการศึกษา การซื้อขายสินค้า และโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันมีเพียงรูปภาพหรือป้ายในรูปแบบสองมิติ จึงทำให้สถานที่ดูไม่น่าสนใจ และผู้ใช้งานไม่สามารถเห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของสถานที่นั้นๆ ได้ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จึงนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ผู้พัฒนาได้คิดค้นสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารในบริเวณที่ผู้ใช้งานอยู่ในรูปแบบภาพเสมือนสองมิติ หรือสามมิติ จึงทำให้ผู้ใช้เห็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้ 360 องศา โดยจะแสดงผลออกมาผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ แล้วมีทางเลือกในการแสดงผลอยู่ 3 แบบได้แก่สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านอาหาร และแผนที่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิกุลแก้ว ตังติสานนท์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
pikulkaew.ta@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-01-28
Date.Modified
2562-01-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20