ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ปัญหาการนำความร้อนที่มีความสมมาตรรอบแกนด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ = Analysis of axisymmetric heat conduction problems using finite element method

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ปัญหาการนำความร้อนที่มีความสมมาตรรอบแกนด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ = Analysis of axisymmetric heat conduction problems using finite element method
Creator
ภาสกร เวสสะโกศล
Subject
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Subject
วัตถุรูปร่างสมมาตรรอบแกน
Subject
การนำความร้อน
Subject
สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- บทความ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จารุวัตร เจริญสุข
Contributor.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-01-28
Date.Modified
2562-01-28
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
01251724
Identifier.KMITL CODE
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2560) 22-28
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34