ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ลักษณะการกระจายตัวของมะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 2 จากการผสมระหว่างพันธุ์ CLN 2123A x KMITL 1

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ลักษณะการกระจายตัวของมะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 2 จากการผสมระหว่างพันธุ์ CLN 2123A x KMITL 1
Title.Alternative
Segregation of F2 population derived from crosses between CLN 2123 A x KMITL 1
Creator
ชลิตา ชินพันธ์
Creator
ศิริพร ชื่นสำโรง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาพืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
มะเขือเทศ -- การปรับปรุงพันธุ์
Subject
พืชสวน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมภพ ฐิตะวสันต์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-01-21
Date.Modified
2562-01-21
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
พืชสวน
Thesis.Descipline
พืชสวน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20