ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบระบบและการวางแผนการจัดการของธุรกิจห้องเย็น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบระบบและการวางแผนการจัดการของธุรกิจห้องเย็น
Title.Alternative
System design and planning management of cold storage
Creator
คมสันต์ เทียนวิบูลย์
Creator
สันต์ วัฒนากิจรุ่งเรือง
Creator
วินทร์ ภูวกาญจนะ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
Subject
การออกแบบระบบ
Subject
ห้องเย็น -- การจัดการ
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุรสา บัวตะมะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-01-10
Date.Modified
2562-01-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33