ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสร้างกับดักและทดสอบสารเพื่อใช้ดึงดูดแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis (Hendel), [Bactrocera dorsalis (Hendel), Diptera : Tephritidae]

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสร้างกับดักและทดสอบสารเพื่อใช้ดึงดูดแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis (Hendel), [Bactrocera dorsalis (Hendel), Diptera : Tephritidae]
Title.Alternative
Fly trap and attractants testing to fruit fly [Bactrocera dorsalis (Hendel), Diptera : Tephritidae]
Creator
ไกรสร เตชะรุ่งโรจน์
Creator
กฤติมุข วนิชไพบูลย์
Creator
ศังกร แสงเดือน
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
แมลงวันทอง
Subject
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรเดช จันทรสร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-01-10
Date.Modified
2562-01-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33