ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การจัดทำคอมแพกท์ดิสก์สื่อการสอนและฝึกอบรมเรื่องการผลิตซูริมิ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การจัดทำคอมแพกท์ดิสก์สื่อการสอนและฝึกอบรมเรื่องการผลิตซูริมิ
Title.Alternative
Educational kind in CD-ROM for surimi production training
Creator
ภัทรา แซ่ไหน
Creator
เกษราภรณ์ พิเชษฐเมธากุล
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
Subject
การสอนด้วยสื่อ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ระติพร หาเรือนกิจ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-01-10
Date.Modified
2562-01-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33