ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เปรียบการตรวจหาปริมาณเชื้อราในผลิตผลทางการเกษตรชนิดแห้งโดยใช้อาหารเลี่ยงเชื้อ PDA และ DG18 และผลการยับยั้งของวัตถุกันเสียต่อเชื้อราบางชนิด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เปรียบการตรวจหาปริมาณเชื้อราในผลิตผลทางการเกษตรชนิดแห้งโดยใช้อาหารเลี่ยงเชื้อ PDA และ DG18 และผลการยับยั้งของวัตถุกันเสียต่อเชื้อราบางชนิด
Title.Alternative
Comparison of PDA and DS18 medium for mold enumeration in dried agricultural products and fungisidal effect on selected mold
Creator
สุชาดา สวนศิริ
Creator
สุภามาศ มุสิกะ
Creator
กนกพร ทองมาเอง
Subject
เชื้อรา
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อดิศร เสวตวิวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2546
Date.Issued
2562-01-09
Date.Modified
2562-01-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมการเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49