ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติรีเวอร์สออสโมซิสราคาถูกสำหรับทำน้ำดื่มจากทะเลโดยใช้พลังงานไฟฟ้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติรีเวอร์สออสโมซิสราคาถูกสำหรับทำน้ำดื่มจากทะเลโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
Title.Alternative
Development of a low cost electrically operated automatic reverse osmosis desalination system
Creator
ธนวัฒน์ สังข์ส้ม
Creator
มนัสนิตย์ ฝ่ายจารี
Creator
ลดาวัลย์ พืชทองหลาง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ -- กระบวนการออสโมซิสผันกลับ -- การอัตโนมัติ
Subject
ออสโมซิสผันกลับ -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
Subject
เครื่องควบคุมต่อเนื่องแบบโปรแกรม
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงงานพิเศษฉบับนี้เป็นการทดสอบและปรับปรุงต้นแบบระบบรีเวอร์สออสโมซิสราคาถูกสำหรับผลิตน้ำดื่มจากน้ำทะเลโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้มีความเป็นอัตโนมัติสะดวกในการใช้งานโดยทำการเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ออกแบบสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าของแท่งโลหะขนานประกอบกับการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ในการวัดเก็บข้อมูลค่าระดับความสูง และอัตราการไหลของน้ำจากถังพักซึ่งนอกจากใช้ควบคุมจังหวะเปิดปิดปัมพ์น้ำความดันสูงชนิดที่ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้แล้ว การตรวจสอบค่าในระยะยาวเมื่ออัตราการไหลลดลงถึงจุดซึ่งคล้องจองกับการหมดอายุของไส้กรองก็จะสั่งหยุดระบบ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อนุพงศ์ สรงประภา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
anupong.sr@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-12-23
Date.Modified
2561-12-23
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251