ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาระบบโครงสร้างกันดินในชั้นทรายด้วยแบบจำลองทางกายภาพและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาระบบโครงสร้างกันดินในชั้นทรายด้วยแบบจำลองทางกายภาพและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Title.Alternative
A study on physical and numerical models of retaining structure systems in sandbed
Creator
ศักราช ยศสุวรรณ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Subject
กำแพงดิน
Subject
วิศวกรรมโยธา--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา--วิทยานิพนธ์
Subject
คันดิน
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงสร้างกันดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกนำมาใช้สำหรับงานขุดดินและงานถมดินในบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่การออกแบบโครงสร้างกันดินในปัจจุบันผู้ออกแบบจะพิจารณารูปแบบของระบบกำแพงกันดินในการต้านแรงดันดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวของกำแพงให้น้อยที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ เลือกระบบกำแพงกันดินในการศึกษานี้จึงได้ทำการเลือกรูปแบบกำแพงกันดินแบบ Single wall,Buttress wall และ Relieving Platform มาศึกษาประสิทธิภาพในการต้านทานการเคลื่อนตัว โดย ทำการศึกษา รูปแบบของ แบบจำลองในห้องปฏิบัติการด้วย แบบจำลองทางกายภาพในสภาวะ 1-G (Gravity) และเลือกรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดจากสามแบบจำลองดังที่กล่าวข้างต้นนำมาทำการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Finiteelement เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบระบบกำแพงกันดินเพิ่มเติมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพข้อได้เปรียบของระบบโครงสร้างกันดินนี้ในการลดการเคลื่อนตัวของมวลดินที่แตกต่างกัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนาดล คงสมบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-12-08
Date.Modified
2561-12-08
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-093-062
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโยธา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89