ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ตัวควบคุม PIDx (n-2) stage PD แบบไบลีเนียร์ดิสครีตสำหรับระบบเข้าหนึ่งออกหนึ่ง =|bBilinear discrete PID x (n-2) stage PD cascade controller for SISO system

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ตัวควบคุม PIDx (n-2) stage PD แบบไบลีเนียร์ดิสครีตสำหรับระบบเข้าหนึ่งออกหนึ่ง =|bBilinear discrete PID x (n-2) stage PD cascade controller for SISO system
Title.Alternative
Bilinear discrete PID x (n-2) stage PD cascade controller for SISO system
Creator
พีระ ลาวัลย์ประกาย
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ตัวควบคุมพีไอดี
Subject
วิศวกรรมการวัดคุม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม--วิทยานิพนธ์
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ
Description.Abstract
บทคัดย่อ: กล่าวถึงตัวควบคุมแบบ PID เป็นที่นิยมใช้ในระบบอุตสากรรมอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าตัวควบคุม PID นำไปควบคุมกระบวนการอันดับ 2 ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเป็นการยากมากที่จะใช้ตัวควบคุมแบบ PID นำไปควบคุมกระบวนการอันดับ 3 หรือสูงกว่า เนื่องจากจำนวน Dominant Pole ของกระบวนการอันดับ 3 หรือสูงกว่ามีจำนวนมากกว่าจำนวนซีโรของตัวควบคุม และในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้นำเสนอตัวควบคุม PID x (n-2) stage PD เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการอันดับ 3 หรือสูงกว่าให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยวิธีทางเดินของราก โดยใช้หลักการของ รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ จำลองด้วยโปรแกรม Matlab ทั้งในระบบเวลาต่อเนื่อง(Continuous Time) และแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Discrete Time) แบบ ZOH method กับ Bilinear method และนำเสนอผลตอบสนองทั้งหมดมาเปรียบเทียบ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนิตย์ ตรีสุวรรณวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-12-06
Date.Modified
2561-12-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-060-062
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการวัดคุม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33