ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของถั่วเหลืองในท้องที่ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของถั่วเหลืองในท้องที่ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
Title.Alternative
Study on economics return of soybean in Tambon Naimuang Amphur Sawankhaloke Sukhothai provience
Creator
สมนึก เวฬุมาศ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ถั่วเหลือง -- ไทย -- สุโขทัย
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิเชษฐ์ มณีรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2530
Date.Issued
2561-11-30
Date.Modified
2561-11-30
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89