ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจากสังคมออนไลน์เพื่อจำแนกประเภทปัญหาเมือง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจากสังคมออนไลน์เพื่อจำแนกประเภทปัญหาเมือง
Title.Alternative
Social media data management and analysis for urban problem classification
Creator
กิตติพัฒน์ กึมขุนทด
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เมือง -- ปัญหาและข้อพิพาท -- การประมวลผลข้อมูล
Subject
สื่อสังคมออนไลน์ -- การประมวลผลข้อมูล
Subject
การประมวลผลข้อความ
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: สื่อสังคมสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter ได้รับความนิยมอย่างมากและมีการใช้งานแบบเรียลไทม์ พบว่ามีข้อมูลในเครือข่ายสังคมจำนวนมากที่เกี่ยวกับปัญหาของเมือง เช่นปัญหา การระบายน้ำ อัคคีภัย รวมไปถึงการจราจรและสภาพผิวจาราจร อย่างไรก็ตาม การนำข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นต้องทำการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก่อน เนื่องจากข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นี้มีรูปแบบที่หลากหลายและอาจมีคำที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมแก่การนำข้อมูลมาแผยแพร่ ดังนั้นจึงต้องการอัลกอริทึมที่ใช้ในการสกัดและจำแนกประเภทข้อมูลปัญหาเมืองก่อน ข้อมูลปัญหาเมืองจากสื่อสังคมออนไลน์ ถูกสกัดโดยใช้การวิเคราะห์ประโยคซึ่งอาศัยการแบ่งประโยคออกเป็นคำที่มีความหมายหลังจากนั้นจึงทำการจำแนกประเภทของข้อมูล วิธีการนี้ สามารถจำแนกประเภทข้อมูลปัญหาเมืองจำนวน 3,000 ทวีต โดยมีความแม่นยำเฉลี่ยร้อย ละ 94.08 และระบบสามารถวิเคราะห์และจำแนกประเภทของข้อมูลอื่นๆได้อีกด้วย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กฤษฎา บุศรา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kridsada.bu@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-11-26
Date.Modified
2561-11-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91