ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ลาดกระบังพัฒนาขึ้นจากพื้นที่ราบลุ่ม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ลาดกระบังพัฒนาขึ้นจากพื้นที่ราบลุ่ม
Creator
ประภัสสร์ ชูวิเชียร
Subject
การพัฒนาเมือง -- ไทย -- ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-11-16
Date.Modified
2561-11-16
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
สยามรัฐ (19 พฤศจิกายน 2557) : 10
Source
กฤตภาคข่าวกิจกรรมชุมชนหัวตะเข้ พ.ศ. 2532-2557
Language
tha
Coverage.Spatial
ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5