ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์อุปสงค์ถั่วเขียวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2510-2522

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์อุปสงค์ถั่วเขียวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2510-2522
Creator
ธีระศักดิ์ มั่งชม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ถั่วเขียว -- การตลาด
Subject
ถั่วเขียว -- การปลูก
Subject
ถั่วเขียว -- การส่งออก
Subject
ถั่วเขียว -- ต้นทุนการผลิต
Subject
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำนวย แสงโน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2525
Date.Issued
2561-11-11
Date.Modified
2561-11-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77