ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การกลายพันธุ์แบบกรีดีร่วมกับการหาค่าเหมาะสมแบบอนุภาคกลุ่ม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การกลายพันธุ์แบบกรีดีร่วมกับการหาค่าเหมาะสมแบบอนุภาคกลุ่ม
Title.Alternative
Greedy mutation with particle swarm optimization
Creator
วีรกร พูนศิลป์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ปัญญาเชิงกลุ่ม
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์--วิทยานิพนธ์
Subject
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การหาค่าเหมาะสมแบบอนุภาคกลุ่ม (PSO) ได้จำลองการหาอาหารของนกหรือปลาเพื่อใช้ในการหาคำตอบเหมาะที่สุดต่อปัญหาแต่บ่อยครั้งมักติดอยู่ในจุดสัมพันธ์ได้ง่าย เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ จึงใช้การกลายพันธุ์แบบกรีดีร่วมกับการหาค่าเหมาะสมแบบอนุภาคกลุ่ม (GMSPSO) เพื่อลดการติดอยู่ในจุดสุดสัมพันธ์แบบกรีดีร่วมกับการหาค่าเหมาะสมที่สุด วิธีการนี้ได้ถูกทดสอบโดยใช้ปัญหาฟังก์ชันมาตรฐานจำนวน 23 ฟังก์ชัน และได้ผลลัพธ์คือ GMSPSO ค้นพบคำตอบโดยมีจำนวนการเรียกฟังก์ชันจุดประสงค์น้อยกว่า PSD มาตรฐาน, การหาค่าเหมาะสมแบบอนุภาคกลุ่มที่มีการกลายพันธุ์แบบปรับค่าได้ (APSO) และการประยุกต์การกลายพันธุ์ และรีโพซิซันกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (MRPSO) ในฟังก์ชันส่วนใหญ่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุญธีร์ เครือตราชู
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
boontee.kr@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-11-08
Date.Modified
2561-11-08
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-070-124
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33