ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเชิงทดลองของโครงสร้างแบบรังผึ้งของวัสดุไม้ - ซีเมนต์ ภายใต้การดัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเชิงทดลองของโครงสร้างแบบรังผึ้งของวัสดุไม้ - ซีเมนต์ ภายใต้การดัด
Title.Alternative
An experimental study of honeycomb sandwich structure of wood - cement board under bending
Creator
ปุณปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ไม้อัดซีเมนต์--การทดสอบ
Subject
แผ่นชิ้นไม้อัด--การทดสอบ
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การศึกษานี้คือการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างแซนวิชแบบรังผึ้งที่ไม่เชื่อมต่อกันของแผ่น ไม้-ซีเมนต์ภายใต้การดัด การทดสอบได้ดำเนินการโดยการอ้างอิงมาตรฐาน มอก. 878-2532 ซึ่งเป็นแบบทดสอบภายใต้วิธีการดัดแบบ 3 จุด โดยใช้แผ่นทดสอบแบบทรงตันที่ความหนา 24 มิลลิเมตร เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับความเค้นสูงสุดและการประมาณค่าความยืดหยุ่น หลังจากการทดลองที่มีความเหมือนกันทั้งด้านขนาดและความหนาของรังผึ้ง ส่วนที่ต่างกันคือในชั้นกลางโครงสร้างแซนวิชที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งแสดงสัดส่วนของการลดลงของความแข็งแรงและการลดลงของอัตราส่วนวัสดุ โครงสร้างที่ไม่เชื่อมต่อเหล่านี้สามารถวิเคราะห์เป็นคานแบบเรียงซ้อนได้ แผ่นชิ้นไม้-ซีเมนต์ 3 แผ่นที่ความหนา 8 มิลลิเมตรถูกนำมารวมกันเพื่อเปรียบเทียบกับแผ่นหนา 24 มิลลิเมตร มืการคำนวณอย่างง่ายและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองโครงสร้าง เมื่อเพิ่มโครงสร้างของรังผึ้งเข้าไปในชั้นกลาง ความแข็งแรง โดยรวมจะลดลงตามลัดส่วนของวัสดุที่นำออก ที่ 10% ของน้ำหนักที่ลดลง ความแข็งแรงจะลดลงเหลือ 45% การลดลงของน้ำหนักที่ 50% ส่งผลให้ความแข็งแรงอยู่ที่ 25% เท่านั้น การลดน้ำหนักในแต่ละกรณี คำนวณจากจุดแข็งในรูปแบบของแผ่นเดียวแบบปกติที่ความหนาต่างกันและเมื่อเทียบกับความแข็งแรง ของผลการทดสอบของโครงสร้างแบบแซนวิชแบบรังผึ้งที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ผลการศึกษาพบว่าเฉพาะที่การลดน้ำหนักที่ประมาณ 50% ความแข็งแรงของโครงสร้างแซนวิชรังผึ้งที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันจะเทียบเท่ากับแผ่น ทรงตันที่ความหนาที่บางลง ในทางทฤษฎีแผ่นชิ้นไม้-ซีเมนต์โครงสร้างแบบแซนด์วิชรังผึ้ง ควรมีความแข็งแรงที่เหนือกว่าแผงแข็งเดียว อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของวิธีการผลิตคอมโพสิตไม้ซีเมนต์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ง่ายในโครงสร้างแซนวิชแบบรังผึ้งที่เชื่อมต่อกัน โดยผลของงานวิจัยชิ้นนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้จากการใช้โครงสร้างในรูปแบบดังกล่าว
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-07
Date.Modified
2561-11-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-030-207
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77