ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดเบต้าและศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดเบต้าและศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
Title.Alternative
Improvement of a beta-type stirling engine and the feasibility study on biomass utilization
Creator
เกรียงไกร เพชรลิ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงค์
Subject
ชีวมวลพลังงาน
Subject
เชื้อเพลิงชีวภาพ
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เครื่องยนต์ต้นแบบที่ใช้ทดสอบเป็นเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดเบต้า ขับเคลื่อนด้วยกลไกรอมบิกแบบอัดความดันได้ ปริมาตรกวาดเท่ากับ 113 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ ระยะชักเท่ากับ 40 มิลลิเมตร ชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนประกอบด้วยฮีตเตอร์แบบท่อ รีเจนเนอเร เตอร์ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดฝอยและคูลเลอร์แบบเปลือกและท่อใช้นํ้าที่อุณหภูมิห้องเป็นสาร หล่อเย็น การปรับปรุงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การเพิ่มความดันให้แก่เครื่องยนต์ต้นแบบจาก 7 บาร์ เป็น 10 บาร์ การเปลี่ยนซีลฃองลูกสูบกำลังจากแหวนเทปล่อนหน้าตัดสี่เหลี่ยมเป็นซีลแบบโอริงและ การเปลี่ยนสารทำงานจากอากาศเป็นฮีเลียม ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์โดยให้ความร้อนด้วย แก๊สปีโตรเลียมเหลวที่อัตราการไหล 0.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จากผลการทดสอบก่อนการปรับปรุง พบว่าเมื่อใช้สารทำงานเป็นอากาศ อัดความดันที่ 7 บาร์ ซีลฃองลูกสูบกำลังเป็นแบบเทปล่อนหน้าตัด สี่เหลี่ยม ได้กำลังเท่ากับ 64 วัตต์ หลังจากปรับปรุงเครื่องยนต์ต้นแบบโดยใช้สารทำงานเป็นฮีเลียม อัดความดันที่ 10 บาร์ ซีลฃองลูกสูบกำลังเป็นแบบโอริง ได้กำลังเท่ากับ 111.8 วัตต์ จากผลการทดสอบก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่าได้กำลังเพิ่มขึ้น 75% สำหรับความเป็นไปไดในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเมื่อเปรียบเทียบการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่อัตราการไหล 0.5 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง พบว่าจะต้องใช้แกลบด้วยอัตราการป้อนเชื้อเพลิงเท่ากับ 1.84 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
sutapat.kw@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-11-06
Date.Modified
2561-11-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-030-213
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ. ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20