ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
Title.Alternative
Lending of bank for Agriculture and Agricultural Co-opertives
Creator
สุภาวดี วงศ์ช่างไม้
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สินเชื่อเกษตร
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เสาวคนธ์ เลือดกาญจนะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2534
Date.Issued
2561-11-05
Date.Modified
2561-11-05
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33