ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สภาวะการผลิตยางพาราของชาวสวนยางพ้นการสงเคราะห์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2533

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สภาวะการผลิตยางพาราของชาวสวนยางพ้นการสงเคราะห์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2533
Title.Alternative
Rubber production situation of the rubber replanters in Amphur Huai-Yot Changwat Trang in 1990
Creator
วรเสฎฐ์ ชูแก้ว
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ยางพารา -- การผลิต -- ไทย -- ห้วยยอด (ตรัง)
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2534
Date.Issued
2561-11-04
Date.Modified
2561-11-04
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91