ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การทดสอบพันธุ์แคนตาลูปในระบบปลูกพืชไร้ดินโดยปลูกในส่วนผสมขุยมะพร้าวและแกลบดำ และการเปรียบเทียบกับการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การทดสอบพันธุ์แคนตาลูปในระบบปลูกพืชไร้ดินโดยปลูกในส่วนผสมขุยมะพร้าวและแกลบดำ และการเปรียบเทียบกับการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
Title.Alternative
Varietal trial of cantaloup in soilless culture using a mixture of coconut fiber dust and paddy husk charcoal media and in comparison with ones grown in nutrient solution
Creator
กนกพร สมพรไพลิน
Subject
แคนตาลูป -- การปลูก
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การปลูกพืชในน้ำยา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศุภชัย รตโนภาส
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2534
Date.Issued
2561-10-27
Date.Modified
2561-10-30
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70