ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมการจัดสวนขนาดเล็กด้วยตนเองบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมการจัดสวนขนาดเล็กด้วยตนเองบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
Title.Alternative
Android application for simulation of small garden arrangement
Creator
จิณณวัตร เองสิริดำรงกุล
Creator
ณัฏฐ์วริน ภัทรเรืองชัย
Creator
พัศวุฒิ ทรงธงไชย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สวน -- การจัดและตกแต่ง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปัญหาพิเศษนี้นำเสนอโปรแกรมการจัดสวนขนาดเล็กด้วยตนเองบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการจัดสวนในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก ระบบนี้สามารถใช้เพื่อจัดสวนให้เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ระเบียงคอนโดมิเนียม และพื้นที่รอบบ้าน เป็นต้น โดยมีต้นแบบของสวนขนาดเล็กให้ผู้ใช้เลือก 3 รูปแบบ คือ สวนธรรมชาติ สวนญี่ปุ่น และสวนโมเดิร์น โปรแกรมมีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดสวน โดยแบ่งเป็นต้นไม้ 7 แบบ และวัสดุตกแต่งอื่นๆ เช่น ก้อนหิน แผ่นทางเดิน อิฐ และน้ำพุ รวมทั้งหมด 7 แบบให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งาน เพื่อให้ได้สวนขนาดเล็กที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบให้กับผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกดูรูปแบบของการจัดสวนได้ทั้งในแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ โปรแกรมจะมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้ได้ทำการสมัครสมาชิก และโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ไว้ในฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย ผู้ใช้งานสามารถบันทึกแบบแปลนที่ได้ทำการจัดสวนไว้แล้วบนฐานข้อมูล นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถโหลดแบบแปลนที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อนำกลับมาแก้ไข หรือใช้เป็นต้นแบบในการจัดสวนครั้งต่อไปได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรางคณา กิ้มปาน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
warangkhana.ki@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-10-25
Date.Modified
2561-10-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91