ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาเครื่องสกัดด้วยไมโครเวฟแบบมีอุปกรณ์กวนผสมสำหรับการสกัดกากองุ่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาเครื่องสกัดด้วยไมโครเวฟแบบมีอุปกรณ์กวนผสมสำหรับการสกัดกากองุ่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Development of microwave assisted extractor with stirrer device for grape pomance extraction
Creator
กิตติชัย บรรจง
Subject
องุ่น -- สารสกัด -- วิจัย
Subject
เครื่องสกัดด้วยไมโครเวฟ -- วิจัย
Subject
สจล -- วิจัย
Subject
สจล.คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย
Subject
เครื่องสกัดด้วยไมโครเวฟ -- การออกแบบ -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ออกแบบและพัฒนาเครื่องสกัดด้วยโมโครเวฟแบบมีอุปกรณ์กวนผสม ใช้ตู้ ไมโครเวฟที่ประกอบด้วยขวดก้นกลมขนาด 1,000 มิลลิลิตร พร้อมเครื่องควบแน่นแบบใช้นํ้าหล่อ เย็น บรรจุในตู้ไมโครเวฟขนาด 20 ลิตรติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกวนสารเคมีชนิดแท่งแม่เหล็กไว้ ด้านล่าง การทดลองทำโดยเปรียบเทียบผลของการสกัดกากองุ่นแดงพันธุ์ป๊อกดำ ที่กำลังไฟฟ้า 450, 600, 700 และ 800 วัตต เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 นาที ต่อผลผลิตและคุณภาพของสารสกัดจากกากองุ่นแดง การสกัดใช้กากองุ่นแดง 30 กรัมต่อตัวทำละลาย (EtOH 50 เปอร์เซ็นต์ ในนํ้ากลั่น) 770 มิลลิลิตร พบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดคือที่กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ นาน 4 นาที ได้ปริมาณของแข็งทั้งหมด 1.97 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนัก/น้ำหนัก) ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด 35.46 mg GAE/g sample ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด 51.88 mg/g sample ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH 128.29 mg trolox/g sample และความสามารถในการรีดิวช์เฟอร์ริก 110.71 mg trolox/g sample เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสกัดสารสกัดกากองุ่นแดงแตกต่างกัน คือ การสกัดด้วยอ่างนํ้า ควบคุมอุณหภูมิ การสกัดด้วยไมโครเวฟ และการสกัดด้วยไมโครเวฟที่ติดตั้งเครื่องกวนสาร พบว่าวิธีการที่เหมาะสมต่อการสกัดสารสกัดจากกากองุ่นแดง คือ การสกัดด้วยไมโครเวฟที่ติดตั้ง เครื่องกวนสาร ได้ปริมาณของแข็งทั้งหมด 1.88 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) ปริมาณ สารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด 34.69 mg GAE/g sample ปริมาณแอนโทไชยานิน ทั้งหมด 45.95 mg/g sample ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH 118.14 mg trolox/g sample และความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริก 107.38 mg trolox7g sample
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2556
Date.Issued
2561-09-24
Date.Modified
2561-09-24
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65