ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> 7 ม.ในกำกับฯ รับ งด. เพิ่ม 1.4 เท่า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
7 ม.ในกำกับฯ รับ งด. เพิ่ม 1.4 เท่า
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- การออกนอกระบบราชการ
Subject
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2552
Date.Issued
2561-07-03
Date.Modified
2561-07-03
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
มติชน (3 มิถุนายน 2552) : 22
Source
กฤตภาคข่าวกิจกรรมสถาบัน พ.ศ.2552 - พ.ศ.2555
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113