ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วิธีการส่งภาพด้วยวิธีไบต์อาเรย์ผ่านช่องสัญญาณความเร็วอัตราบิตต่ำ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
วิธีการส่งภาพด้วยวิธีไบต์อาเรย์ผ่านช่องสัญญาณความเร็วอัตราบิตต่ำ
Title.Alternative
Image transmission with byte array method via low bit rate channel
Creator
ปณิธาน บุญจนาวิโรจน์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
Subject
ระบบสื่อสารข้อมูล
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
Image transmission
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอระบบการส่งภาพโดยผ่านกระบวนการแปลงไฟล์รูปภาพเป็นบัฟเฟอร์อิมเมจ จากนั้นทำการเข้ารหัสเป็นไบต์อาเรย์เอาท์พุตสตรีมต่อด้วยกระบวนการแปลงเป็นไบต์อาเรย์ที่พร้อมสำหรับการส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณแบบอนุกรม จากนั้นทางด้านฝั่งรับข้อมูลจะนำข้อมูลที่ได้รับไปเข้ากระบวนการไบต์อาเรย์ เพื่อทำการถอดเฮดเดอร์ของชุดข้อมูลแปลงกลับเป็นไบต์อาเรย์เอาท์พุตสตรีม และทำการถอดรหัสข้อมูลแต่ละชุดให้สามารถนำไปเรียงตามรูปแบบของบัฟเฟอร์อิมเมจที่กำหนดไว้ เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจะสามารถนำไปเข้ากระบวนการแสดงผลต่อไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีการปรับเปลี่ยนค่าของไบต์อาเรย์ และผลการทดลองเพื่อหาค่าของไบต์อาเรย์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งข้อมูลภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุวิพล สิทธิชีวภาค
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-05-30
Date.Modified
2561-06-01
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-010-210
Source.CallNumber
วพ. ป148ว 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218