ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วงจรแปลงกลับฟังก์ชันไซน์ที่ชดเชยอุณหภูมิ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
วงจรแปลงกลับฟังก์ชันไซน์ที่ชดเชยอุณหภูมิ
Title.Alternative
Inverse sine function circuit with temperature compensation
Creator
เปรม อภิสิทธิจรูญเลิศ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Subject
วิศวกรรมระบบควบคุม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวงจรแปลงกลับฟังก์ชันไซน์ที่ชดเชยอุณหภูมิ โดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิคแทนเจนต์ฃองวงจรคู่ผลต่างแบบไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ ซึ่งประกอบอยู่ภายในวงจรขยายความนำ เนื่องจากวงจรขยายความนำสามารถกำหนดให้ทำงานในช่วงสัญญาณขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้ จากการกำหนดค่าของสัญญาณจุดเข้าและกระแสไบอัส การชดเชยอุณหภูมิโดยใช้คุณสมบัติของวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กต่อร่วมกับวงจรขยายความนำที่ทำงานในช่วงสัญญาณขนาดใหญ่ ทำให้ผลของอุณหภูมิรอบข้างที่กระทบต่อวงจรแปลงกลับฟังก์ชันไซน์ที่นำเสนอถูกชดเชย ตัววงจรที่ออกแบบได้ใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด มีราคาถูก วงจรแปลงกลับฟังก์ชันไซน์ที่นำเสนอมีขนาดเล็กและเรียบง่าย สามารถใซ้งานในอฺณหภูมิต่างๆ ได้ โดยที่สมรรถนะของวงจรยังเหมือนเดิม อุณหภูมิที่ทำการทดลองอยู่ในช่วง 25 - 70 องศาเซลเซียส ซึ่งผลจากการเลียนแบบการทำงานโดยใช้โปรแกรม PSPICE และผลการทดลองต่อวงจรจริงสามารถยืนยัน ถึงสมรรถนะการทำงานของวงจรที่น่าเสนอว่าเป็นไปตามทฤษฎี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-05-26
Date.Modified
2561-05-28
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-080-142
Source.CallNumber
วพ. ป711ว 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบควบคุม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมระบบควบคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251