ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ขนบนิยมในการตกแต่งผิวงาน ประติมากรรมแบบไทยประเพณี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ขนบนิยมในการตกแต่งผิวงาน ประติมากรรมแบบไทยประเพณี
Creator
จุลทัศน์ พยาฆรานนท์
Subject
ประติมากรรมไทย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2531
Date.Issued
2561-05-10
Date.Modified
2561-05-10
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารศิลปกรรมปริทัศน์ ปีที่ 3 (ก.ค.-ส.ค. 2531) หน้า 6-61
Source
K47
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89