ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สจล.รุกพ้นราชการดึงวัฒนธรรมไทยประเมินผล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สจล.รุกพ้นราชการดึงวัฒนธรรมไทยประเมินผล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- การออกนอกระบบราชการ
Subject
ประกิจ ตังติสานนท์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- อธิการบดี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2541
Date.Issued
2561-05-04
Date.Modified
2561-05-04
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
ไทยรัฐ (24 ตุลาคม 2541) : 12
Source
กฤตภาคข่าวกิจกรรมสถาบัน พ.ศ.2530 - พ.ศ.2551
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.198.92.22