ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เทคนิคการจัดระยะห่างช่องสัญญาณแบบใหม่เพื่อลดผลกระทบจาก Four Wave Mixing

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เทคนิคการจัดระยะห่างช่องสัญญาณแบบใหม่เพื่อลดผลกระทบจาก Four Wave Mixing
Title.Alternative
New Channel Allocation Technique for Reducing Effect of Four Wave Mixing
Creator
พิษณุ รอดยัง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การกำหนดย่านความถี่วิทยุ
Subject
คลื่นความถี่วิทยุ
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Description
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ในวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอเทคนิคในการจัดซ่องสัญญาณแบบ RUS-UBU, ERUS-UBU เพื่อลดผลกระทบจาก FOUR WAVE MIXING ซึ่งพัฒนามาจากเทคนิคการจัดซ่องสัญญาณแบบ ES, us, RUS-EBU, ERUS-EBU โดยพิจารณาการจัดระยะห่างซ่องสัญญาณตามมาตรฐาน ITU-T G.694.1 7 ในช่วงความยาวคลื่น 1529.55 - 1560.61 nm ของสัญญาณ DWDM ที่ได้จาก EDFA เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองจำนวนของ FOUR WAVE MIXING, ประสิทธิภาพการรวมกันของความถี่จาก FOUR WAVE MIXING, กำลังของ FOUR WAVE MIXING และความน่าจะเป็นความผิดพลาดของการเกิดผลกระทบจาก FOUR WAVE MIXING ของเทคนิคแบบ RUS-UBU, ERUS-UBU มีคุณภาพของสัญญาณที่ดีกว่าเทคนิคแบบ ES, RUS-EBU, ERUS-EBU ดังนั้นเทคนิคการจัดระยะห่างช่องสัญญาณแบบ RUS-UBU, ERUS-UBU สามารถปรับปรุงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก FOUR WAVE MIXING ให้มีค่าลดลงยิ่งขึ้นในระบบการส่งสัญญาณ DWDM และมีระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสัญญาณแสงที่ไกลมากขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุทธิชัย นพนาคีพงษ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
knsuthic@kmitl.ac.th  
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-04-28
Date.Modified
2561-04-28
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-010-141
Source.CallNumber
วพ. พ764ค 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65