ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมตัดใช้งบประมาณสินค้าคงคลัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมตัดใช้งบประมาณสินค้าคงคลัง
Title.Alternative
Inventory create actual budget program
Creator
เมธยา ลิขิตลิลิต
Subject
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
สหกิจศึกษานี้นำเสนอ ขั้นตอนกระบวนการของการจัดการงบประมาณในส่วนการจัดซื้อวัสดุคงคลัง โดยได้จัดทำโปรแกรมล้างค่างบประมาณที่ยังคงค้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการทางการเงิน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เนื่องจากตัวระบบนั้นยังไม่มีการตัดใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุคงคลังอย่างเป็นระบบ จึงทำให้มีค่าที่ยังคงค้างอยู่ ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถตรวจสอบค่างบประมาณที่ถูกใช้ไปได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงได้จัดทำโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งรองรับการสั่งซื้อสินค้าคงคลังในระบบ Oracle E-Business Suite รุ่น R12 ที่เป็น application software ด้าน ERP ของ Oracle ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยจัดการด้านธุรกิจ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กฤษฎา บุศรา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-04-26
Date.Modified
2561-04-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ม734ป 2559
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Department
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33