ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบฝากข้อความเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบฝากข้อความเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Creator
ธีรวัฒน์ ประกอบผล
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Subject
อินเทอร์เน็ต
Subject
การใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เอกอนันต์ แสงวัฒนาโรจน์
Date.Created
2545
Date.Issued
2561-04-25
Date.Modified
2561-04-25
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
08579512
Identifier.KMITL CODE
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2545) 52-62
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65