ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สมบัติทางกายภาพของเส้นใยไหมหลังการลอกกาว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สมบัติทางกายภาพของเส้นใยไหมหลังการลอกกาว
Creator
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร
Subject
เส้นใย
Subject
สารละลาย (เคมี)
Subject
ไหม
Subject
การลอกกาว
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ลลิดา บุญโฉม
Date.Created
2545
Date.Issued
2561-04-23
Date.Modified
2561-04-23
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
08579512
Identifier.KMITL CODE
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2545) 1-9
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49