ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สายอากาศแผ่นบางแนวตั้งบนระนาบกราวด์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สายอากาศแผ่นบางแนวตั้งบนระนาบกราวด์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
Title.Alternative
Vertical strip antenna on rectangular ground plane for WLAN application
Creator
สุขุมาล แสนแก้วทอง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สายอากาศ
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอสายอากาศแผ่นบางแนวตั้งบนระนาบกราวนด์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย ที่มีโพลาไรซ์วงกลมและมีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นทิศทางเดียว สายอากาศประกอบด้วยระนาบกราวนด์และแผ่นระนาบขนานเยื้องกัน โดยโครงสร้างจะถูกป้อนโดยโพรบโคแอกเชียล โดยที่ |S₁₁| ≤ - 10 dB ครอบคลุมความถี่ 2.2 ถึง 3.0 GHz และอัตราส่วนแกนไม่เกิน 3 dB ครอบคลุมช่วงความถี่ 2.35 ถึง 2.90 GHz ความกว้างลำคลื่นครึ่งกำลัง ในระนาบ xz และ yz เป็น 60 องศา และ 120 องศาตามลำดับ อัตราส่วนลำคลื่นด้านหน้าต่อลำคลื่น ด้านหลัง(F/B) เท่ากับ 12 dB มีอัตราขยายตั้งแต่4.22 ถึง 5.20 dBic และมีความกว้างลำคลื่น อัตราส่วนแกนในระนาบ xz และ yz เป็น 54 องศา และ 66 องศา ตามลำดับ สายอากาศสามารถรองรับการใช้งานในช่วงความถี่ 2.40 ถึง 2.48 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ตามมาตรฐานของเทคโนโลยี โครงข่ายท้องถิ่นไร้สายได้ด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนทำให้ง่ายต่อการสร้าง และลดผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียเนื่องมาจากการเลือกใช้วัสดุที่เป็นแผ่นทองแดง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpchuwon@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-04-20
Date.Modified
2561-04-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-010-185
Source.CallNumber
วพ. ส745ส 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70