ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบเคลื่อนที่บริเวณข้อนิ้วโดยใช้วิธีเอ็กซเรย์สองระดับพลังงาน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบเคลื่อนที่บริเวณข้อนิ้วโดยใช้วิธีเอ็กซเรย์สองระดับพลังงาน
Title.Alternative
Development or portable bone mineral density measurement at a finger joint system using a dual energy X-ray
Creator
ยุทธชนม์ พรมวอน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
รังสีเอกซ์
Subject
กระดูก -- ความหนาแน่น -- การวัด
Subject
วิศวกรรมชีวการแพทย์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) เป็นโรคที่เกิดจากการที่กระดูกสูญเสียแคลเซียม ทำให้กระดูกค่อย ๆ บางลงเมื่อได้รับการกระแทก จนกระทั่งหักในที่สุด เป็นโรคที่พบมากในผู้หญิงวัยหมดประจาเดือน แต่ก็พบในผู้ชายเช่นกัน การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ การใช้แสงเลเซอร์ และการใช้เอ็กซเรย์ วิทยานิพนธ์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้เอ็กซเรย์ในการวัดความหนาแน่นของกระดูก ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาวะของโรคกระดูกพรุน ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เป็นการออกแบบหน่วยวัดปริมาณเอ็กซเรย์ที่ผ่านแฟนทอมกระดูก ซึ่งสามารถปรับเทียบเป็นค่าความหนาแน่นของกระดูก หน่วยตรวจวัดประกอบด้วยแผ่นเรืองแสงเอ็กซเรย์ที่ประกบกับ CCD โดยการคับปิงค์ผ่านไฟเบอร์อ็อบติค ส่วนแหล่งกำเนิดเอ็กซเรย์จะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีอยู่ทั่วไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์.
Contributor.Email
chuchartpintavirooj@gmail.com
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-04-18
Date.Modified
2561-04-18
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-045-115
Source.CallNumber
วพ. ย352ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมชีวการแพทย์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34